Алтайн зам ХК Odoo-н хувилбар 10.0+e

Дараахын тухай мэдээлэл Алтайн зам ХК Odoo тусгал, Нээлттэй Эхтэй ERP.

Суулгасанд Аппликэшнууд

CRM
Сэжим, Боломж, Үйл ажиллагаа
Төсөл
Төслүүд, Даалгаврууд
Бараа материалын Менежмент
Бараа материал, Логистик, Агуулах
Mongolian Product Barcode
Борлуулалт
Үнийн санал, Борлуулалтын захиалга, Нэхэмжлэл
Цагийн Хуваарь
Хөөрөлдөх
Хэлэлцүүлэг, Мэйлийн жагсаалт, Мэдээ
Амралт, чөлөөний менежмент
Амралт-чөлөө, хуваарилалт болон хүсэлт
Нэхэмжлэл
Нэхэмжлэлийг илгээх болон Төлбөрийг хөтлөх
Санхүү, НББ
Санхүү болон Шинжилгээний Санхүү
Асуудал Хөтлөх
Дэмжлэг, Алдаа хөтлөгч, Тусламжийн төв
Бүтээмж
Наамал тэмдэглэл, Хамтран ажиллах, Санамж
Вебсайт байгуулагч
Байгууллагынхаа вебсайтыг байгуулах
Худалдан авалтын менежмент
Худалдан авах захиалгууд, Хүлээн авсан баримтууд, Нийлүүлэгчийн баримтууд
Ажилчдийн Лавлах
Ажлууд, Хэлтсүүд, Ажилчдийн дэлгэрэнгүй
Ирц
Ажилчдын ирцийг удирдах
ХН бүрдүүлэлтийн явц
Ажлын байр, ХН бүрдүүлэлт, Ажилд орох өргөдөл, Ажлын ярилцлага
Mongolian Mining Performance
Зардал хөтлөгч
Зардлын шалгалт, Нэхэмжлэл
Хянах самбар
Өөриймшүүлсэн хянах самбарыг үүсгэх
Холбогчийн хавтас
Захиалагч, Нийлүүлэгч, Түншүүд,...
Гацуурт - Техник
Гацуурт - Техникийн үзлэг
Гацуурт - Сэлбэг
Гацуурт - Сэлбэгийн акт
Гацуурт - Техник акт
Mongolian Account
Mongolian Cashflow Detail Report
Mongolian Account Currency Equalization
Mongolian Account on Human Resource
Mongolian Account Reconciliation
Mongolian Hour Balance Calculation with Calendar
Mongolian Organization Structure
Mongolian HR Outside Work
Mongolian Stock - Inventory Speed UP
Mongolian Mining
Mongolian Mining Blast
Mongolian Mining Drilling
Техникийн бараа материалын шаардах
Алтайн замын техникийн бараа материалын шаардах
Судалгаа
Судалгаа үүсгэж, хариултыг цуглуулж, статистикийг хэвлэх
Календар
Хувийн болон дундын цаглабар
Mongolian Calendar
Personal & Shared Calendar
Хэлэлцүүлэг
Хэлэлцүүлэг, Түгээмэл Асуулт, Асуулт & Хариулт