/

ERP Төслийн зохицуулагч

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--