/

Төслийн менежер

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--