/

Бульдозерийн оператор

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--