/

Харуул

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--