/

Техникийн албаны дарга

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--