/

Засварын дуудлага хүлээн авагч

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--