/

Маркшейдерийн техникч

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--