/

Ковшийн оператор

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--