/

Эдийн засагч

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--