/

СЭЗ төлөвлөлтийн хэлтэсийн дарга

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--