/

Хангамжийн менежер

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--