/

Хүний нөөцийн менежер

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--