/

Маркшейдерийн инженер

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--