/

Хамгаалалтын ажилтан

--Алтайн зам ХК, Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч--