Ажилд орох өргөдөл

ХЭМАБ менежер

Таны хэн болох Овог Нэр Төрсөн огноо Байгууллага Ажил Холбоо барих дугаар
Сургууль Сургуулын байршил Боловсролын зэрэг Элссэн огноо Төгссөн огноо Мэргэжил Диплом, Үнэмлэхний дугаар Дипломын сэдэв Голч дүн
Байрлал Нэр Огноо Сэдэв Үргэлжилэх хугацаа
Хэл Сонсох Ярих Унших Бичих
Нэр Програм дээр ажиллах чадвар
Байгууллага Албан тушаал Элссэн огноо Гарсан огноо Гарсан шалтгаан Цалин
Илгээх